Đề kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt lớp 3 CD có đáp án (Đề 1)

  • 752 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Chàng Rít đã ước những điều gì?

Xem đáp án

A. Chàng ước trở thành vua, ước có thật nhiều tiền và ước có thể bay được như mây.


Câu 3:

Vì sao những điều ước không mang lại hành phúc cho chàng Rít?

Xem đáp án

A. Vì làm vua chán cảnh ăn không ngồi rồi, có tiền thì luôn bị bọn cướp rình rập và bay như mây mãi rồi cũng chán.


Câu 4:

Chàng Rít đã nhận ra điều gì sau mỗi lần ước?

Xem đáp án

A. Sống có ích mới là điều đáng ước mơ.


Câu 5:

Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì trong cuộc sống?

Xem đáp án

Bài học: Chúng ta nên sống là người có ích cho xã hội, đất nước như vậy sẽ luôn được mọi người xung quanh yêu thương, kính trọng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận