Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 có đáp án (Đề 1)

  • 33660 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

NIC được viết tắt bằng tiếng Anh. Đó là tên viết tắt của các nước hoặc tổ chức kinh tế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các nước đang phát triển đã đầu tư nhiều nhất vào khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nhằm phát triển kinh tế - xã hội, các nước đang phát triển thực hiện chiến lựơc quan trọng nhất hiện nay là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được thể hiện đặc trưng cơ bản nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận