Đề kiểm tra GDCD 11 giữa học kì I (đề 1)

  • 1441 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hương Nguyễn
05:31 - 02/12/2022

D TƯ LIỆU LAO ĐỘNG