Đề kiểm tra GDCD lớp 11 học kì 1 có đáp án (đề 1)

  • 1707 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 4:

Để đi lên chủ nghĩa xã hội, ngoài quá độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội còn hình thức quá độ nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền thực hiện chức năng

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận