Đề kiểm tra học kì 2 Địa lí 10 Cánh diều có đáp án - Đề 1

  • 1690 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Các ngành công nghiệp như dệt may, giày da, công nghiệp thực phẩm thường phân bố ở khu vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác than?

Xem đáp án

Đáp án: D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Bùi Quốc Thái

Bình luận


Bình luận