Đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Toán lớp 5 cực hay có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 581 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút


Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

10 tháng trước

Thương Nguyễn Thị

rất tốt

Bình luận


Bình luận