Đề thi cuối kì 1 Toán lớp 5 có đáp án - Đề 1

  • 5308 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

2 tấn 8 kg = ………….. tạ. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có 2 tấn = 20 tạ;

8 kg = 0,08 tạ;

2 tấn 8 kg = 2,08 tạ.

Vậy số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 2,08.


Câu 4:

Hỗn số 367 được viết thành phân số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Linh Vu

Bình luận


Bình luận