Đề thi giữa kì 1 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 4)

  • 4445 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điện trở biến đổi hay còn gọi là:

Xem đáp án

Đáp án C

Cả A và B đều đúng


Câu 2:

Quang điện trở là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ánh sáng rọi vào thì điện trở giảm


Câu 3:

Điện trở nào sau đây là điện trở biến đổi theo nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án C

Cả A và B đều đúng


Câu 4:

Kí hiệu điện trở nhiệt là:

Xem đáp án

Đáp án C

Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 4)


Câu 5:

Trị số điện trở:

Xem đáp án

Đáp án A

Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận