Đề thi học kì I môn Toán lớp 4 ( Đề số 18 )

  • 9820 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 7635672 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 4:

Số chia hết cho 3, 5 là:

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 5:

Số chia hết cho 5 là:

Xem đáp án

Đáp án C.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận