Đề thi học kì I môn Toán lớp 4 ( Đề số 19 )

  • 10559 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 7635672 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án A.


Câu 3:

1 tấn = …………kg

Xem đáp án

Đáp án B.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phan Duy Minh Trí
20:16 - 09/10/2021

Hay đấy
tuyệt vời

Phan Duy Minh Trí
20:16 - 09/10/2021

Hay đấy
tuyệt vời

Phan Duy Minh Trí
20:16 - 09/10/2021

Hay đấy
tuyệt vời

Phan Duy Minh Trí
20:16 - 09/10/2021

Hay đấy
tuyệt vời

Phan Duy Minh Trí
20:16 - 09/10/2021

Hay đấy
tuyệt vời