Đề thi học kì II môn Toán 4 (đề số 16)

  • 10684 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là

Xem đáp án

Đáp án C

Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là 402 420


Câu 3:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 65 dm2=...cm2

Xem đáp án

Đáp án C

65 dm2=6500 cm2


Câu 4:

Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là 333. Số lớn nhất trong ba số đó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là 333. Số lớn nhất trong ba số đó là: 112


Câu 5:

Kết quả của phép trừ: 111000 – 9999 là:

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

3.5

Đánh giá trung bình

0%

50%

50%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

H .M Châu

bình thường và rất bình thường hê hê :)))))
T

1 năm trước

Trần Nguyễn Anh Thơ

Bình luận


Bình luận