Đề thi học kì II môn Toán 4 (đề số 18)

  • 10685 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 37

Xem đáp án

Đáp án D

Phân số 17 bé hơn phân số 37


Câu 3:

Kết quả của phép tính 2876 + 6519 là

Xem đáp án

Đáp án D

Kết quả của phép tính 2876 + 6519 là 9395


Câu 4:

Kết quả phép tính 58475 : 25 là

Xem đáp án

Đáp án B

Kết quả phép tính 58475 : 25 là 2339


Câu 5:

Kết quả phép tính 647358 – 284376 là

Xem đáp án

Đáp án C

Kết quả phép tính 647358 – 284376 là 362982


Bài thi liên quan:

3.5

Đánh giá trung bình

0%

50%

50%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

H .M Châu

bình thường và rất bình thường hê hê :)))))
T

1 năm trước

Trần Nguyễn Anh Thơ

Bình luận


Bình luận