Đề thi Tiếng anh 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 4)

  • 1230 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Choose out the word whose stress is placed differently from that of the rest

Xem đáp án

Đáp án đúng:D

Giải thích: Đáp án D trọng âm số 1, các đáp án còn lại trọng âm số 2


Câu 2:

Choose out the word whose stress is placed differently from that of the rest

Xem đáp án

Đáp án đúng:A

Giải thích: Đáp án A trọng âm số 2, các đáp án còn lại trọng âm số 1


Câu 3:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

Xem đáp án

Đáp án đúng:D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /s/, các đáp án còn lại phát âm là /z/


Câu 4:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

D. tough

Xem đáp án

Đáp án đúng:B

Giải thích: Đáp án B là âm câm, các đáp án còn lại phát âm là /f/


Câu 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

Xem đáp án

Đáp án đúng:B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɑː/, các đáp án còn lại phát âm là /ei/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận