Đề thi Tiếng anh 11 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 5)

  • 1032 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

It is hard to avoid …….. between parents and children because they have different interests.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

A. interaction = tương tác

B. disadvantages = bất lợi

C. conflicts = xung đột

D. similarities = điểm giống nhau

Dịch: Khó tránh khỏi những xung đột giữa cha mẹ và con cái vì họ có những sở thích khác nhau.


Câu 2:

Last night’s leftover food in the fridge smells ............................. Don’t eat it!

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: smell + adj = có mùi như thế nào

Dịch: Thức ăn thừa trong tủ lạnh của đêm qua có mùi hôi. Đừng ăn nó!


Câu 3:

A true friend is someone who is .................. and always willing to help.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: ô trống cần tính từ

Dịch: Một người bạn chân chính là người biết cảm thông và luôn sẵn lòng giúp đỡ.


Câu 4:

Anna: You look sad! What’s wrong? - Jane: ……………

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Dịch: Anna: Trông bạn thật buồn! Chuyện gì vậy? - Jane: Tôi đã có một cuộc tranh cãi với bạn của tôi.


Câu 5:

When I am in trouble, my close friend always lends an .............. and give me some advice.

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: lend an ear = lắng nghe

Dịch: Khi tôi gặp khó khăn, người bạn thân của tôi luôn lắng nghe và cho tôi lời khuyên.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận