Phân tích chùm sáng không đơn sắc khi đi qua lăng kính có đáp án

  • 848 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào là sự phân tích chùm ánh sáng trắng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Khi chiếu chùm chùm ánh sáng trắng tới bề mặt đĩa CD ta cũng thu được những chùm sáng màu. Vì vậy thí nghiệm này là sự phân tích ánh sáng trắng


Câu 2:

Trong trường hợp nào sau đây ánh sáng trắng không bị phân tích?

Xem đáp án

Đáp án: B

Khi chiếu chùm ánh sáng trắng vào gương phẳng ta thu được chùm tia phản xạ cũng có màu trắng. Đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng, không phải là sự phân tích ánh sáng.


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây ta thu được sự phân tích ánh sáng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Khi chiếu các ánh sáng đơn sắc lên bề mặt đĩa CD ta sẽ không có sự phân tích ánh sáng. Ánh sáng từ đèn pin là ánh sáng trắng, đây là chùm sáng không đơn sắc nên khi chiếu tới bề mặt đĩa CD nó sẽ bị phân tích thành những chùm ánh sáng có màu khác nhau.


Câu 4:

Dùng lăng kính hoặc dĩa CD để phân tích chùm ánh sáng đỏ do một đèn màu đỏ phát ra ta thu được chùm ánh sáng nhiều màu khác nhau. Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án: D

Chùm ánh sáng đỏ bị phân tích thành nhiều màu khác nhau điều này chứng tỏ chùm ánh sáng màu đỏ này có chứa thêm các chùm ánh sáng khác.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của lăng kính khi chiếu chùm sáng trắng vào nó?

Xem đáp án

Đáp án: B

Đây là sự phân tích ánh sáng trắng. Chùm ánh sáng trắng là tổng hợp rất nhiều chùm ánh sáng màu và lăng kính có tác dụng phân tách các chùm ánh sáng này.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận