Soạn Tiếng Việt 4 CTST Ôn tập cuối học kì 1 có đáp án

  • 120 lượt xem

  • 13 câu hỏi


Câu 11:

Đọc bài và thực hiện yêu cầu:

Văn bản: Những hạt thóc giống

Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

Có chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm.

Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước vua, quỳ tâu:

– Tâu Bệ hạ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được.

Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không. Không ai trả lời. Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói:

– Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!

Rồi vua dõng dạc nói tiếp:

– Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.

Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh.

(Truyện dân gian Khmer)

Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây: a. Nhà vua giao hẹn điều gì khi giao thóc giống cho người dân? • Ai làm cho thóc nảy mầm nhanh nhất sẽ được truyền ngôi.  • Ai làm cho thóc nảy mầm nhiều nhất sẽ được truyền ngôi.  • Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi. • Ai thu hoạch thóc nhanh nhất sẽ được truyền ngôi. b. Thóc giống nhà vua phát cho người dân đem về gieo trồng có gì đặc biệt? • Thóc giống chắc, mẩy. • Thóc giống chỉ toàn hạt lép. • Thóc giống đã nảy mầm. • Thóc giống đã được luộc kĩ. c. Theo em, vì sao người dân nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua? • Vì vụ mùa năm ấy bội thu. • Vì ai cũng muốn nối ngôi vua. Vì họ trồng trọt rất giỏi. • Vì họ làm lụng rất chăm chỉ. d. Vì sao chú bé Chôm tâu vua rằng mình không làm cho thóc nảy mầm được? • Vì Chôm không sợ bị phạt. • Vì Chôm không giỏi trồng trọt. • Vì Chôm là chú bé lười biếng. • Vì Chôm là chú bé trung thực. e. Từ nào trong câu

Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây:

a. Nhà vua giao hẹn điều gì khi giao thóc giống cho người dân?

• Ai làm cho thóc nảy mầm nhanh nhất sẽ được truyền ngôi.

• Ai làm cho thóc nảy mầm nhiều nhất sẽ được truyền ngôi.

• Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi.

• Ai thu hoạch thóc nhanh nhất sẽ được truyền ngôi.

b. Thóc giống nhà vua phát cho người dân đem về gieo trồng có gì đặc biệt?

• Thóc giống chắc, mẩy.

• Thóc giống chỉ toàn hạt lép.

• Thóc giống đã nảy mầm.

• Thóc giống đã được luộc kĩ.

c. Theo em, vì sao người dân nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua?

• Vì vụ mùa năm ấy bội thu.

• Vì ai cũng muốn nối ngôi vua.

Vì họ trồng trọt rất giỏi.

• Vì họ làm lụng rất chăm chỉ.

d. Vì sao chú bé Chôm tâu vua rằng mình không làm cho thóc nảy mầm được?

• Vì Chôm không sợ bị phạt.

• Vì Chôm không giỏi trồng trọt.

• Vì Chôm là chú bé lười biếng.

• Vì Chôm là chú bé trung thực.

e. Từ nào trong câu "Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm." là

động từ?

• đều

• sững sờ

• thú tội

• lời thú tội

g. Từ ngữ nào có nghĩa giống với từ in đậm trong câu: "Trung thực là đức tính quý nhất của con người."?

• thật thà

• thật lòng

• thật tình

• thật tâm


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận