Tổng hợp đề thi cuối kì II môn Toán lớp 5, có lời giải chi tiết (Đề 24)

  • 10219 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số bé nhất trong các số: 0,45  ;  0,445   ;  0,405  ;  0,41

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 3:

4ngày12 giờ = ....giờ

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 4:

8m2 6dm2= ………..m2

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 5:

1m31500cm3 =  ……….... m3

Xem đáp án

Đáp án là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận