Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

67%

0%

0%

33%

0%

Nhận xét

2 năm trước

bac ho vi dai

ẹc
N

1 năm trước

Nguyễn Quỳnh Chi

P

4 tháng trước

Phan Thanh Hòa

mình chúng đề rùi cảm ơn vietJack

Bình luận


Bình luận

nguyễn công liên
21:05 - 07/06/2022

r r 3,14

Thùy Linh Võ
11:54 - 27/03/2023

Rr3,14