Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 1)

  • 3188 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Từ đông sang tây, lãnh thổ nước Nga trải ra trên bao nhiêu múi giờ

Xem đáp án

Đáp án D

LB Nga có đường biên giới xấp xỉ chiều dài Xích đạo. Đất nước trải ra trên 11 múi giờ, giáp với 14 nước (trong đó có 8 nước thuộc Liên Xô trước đây).


Câu 3:

Liên bang Nga không giáp với

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/61 – 62 địa lí 11 cơ bản


Câu 4:

Các mặt tự do lưu thông là

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/51, địa lí 11 cơ bản


Câu 5:

Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ hình thành trên biên giới của các nước nào

Xem đáp án

Đáp án A

SGK/53, địa lí 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận