Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 3)

  • 3198 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần lục địa của Liên Bang Nga tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia

Xem đáp án

Đáp án B

LB Nga có đường biên giới xấp xỉ chiều dài Xích đạo. Đất nước trải ra trên 11 múi giờ, giáp với 14 nước (trong đó có 8 nước thuộc Liên Xô trước đây). Riêng tỉnh Ca-li-nin-grát nằm biệt lập ờ phía tây, giáp với Ba Lan và Lít-va


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không đúng về vị thế của EU trên trường quốc tế

Xem đáp án

Đáp án B

Các nước sử dụng chung đồng Euro sẽ dỡ bỏ hàng rào thuế quan không nói lên vị thế của EU trên trường quốc tế


Câu 3:

Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía Tây sông Ê - nít - xây là

Xem đáp án

Đáp án A

Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía Tây sông Ê - nít – xây là đồng bằng (đồng bằng Đông Âu. đồng bằng Tây Xi-bia) và vùng trũng. Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ, là nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của LB Nga


Câu 4:

Nước nằm giữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là

Xem đáp án

Đáp án A

Thụy Sĩ là quốc gia nằm giữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU


Câu 5:

Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU

Xem đáp án

Đáp án D

Mục đích của EU là xây dựng và phát triển một khu vực mà ở đó, hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên; tăng cường hợp tác, liên kết không chỉ về kinh tế, luật pháp, nội vụ mà còn trên cả lĩnh vực an ninh, đối ngoại. Chính trị không phải mục đích của EU


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận