Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 4)

  • 3201 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một tổ chức liên kết kinh tế khu vực có nhiều thành công trên thế giới và hiện nay trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là

Xem đáp án

Đáp án A

Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức liên kết kinh tế khu vực có nhiều thành công trên thế giới và hiện nay trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Có tỉ trọng ngành thương mại đứng đầu thế giới


Câu 2:

Là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, lãnh thổ nước Nga bao gồm

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/61, địa lí 11 cơ bản


Câu 3:

Đại bộ phận địa hình phần lãnh thổ phía đông sông Ê - nít - xây là

Xem đáp án

Đáp án B

Phần phía Đông: Phần lớn là núi và cao nguyên không thuận lợi lắm cho phát triển nông nghiệp nhưng có nguồn khoáng sản, lâm sản và trữ năng thủy điện lớn


Câu 4:

Xét về trữ lượng, các loại khoáng sản mà Liên bang Nga đứng đầu thế giới là

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/62, địa lí 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận