Đề kiểm tra 15 phút GDCD 11 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

  • 3142 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển qua các giai đoạn cơ bản từ thấp đến cao là?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

So với các xã hội trước, xã hội chủ nghĩa là một xã hội phát triển như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận