Đề thi giữa học kì 1 GDCD 11 (có đáp án - Đề 1)

  • 9134 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sản xuất của cải vật chất là quá trình

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phương Thảo

T

2 năm trước

Thái Ngọc

H

1 năm trước

Hiền Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Văn Hoà
07:41 - 17/11/2021

39c

43. Nguyễn Đinh Ý Vy 10A12 -Jocasta William
00:05 - 22/12/2022

23 vừa b vừa d được mà chữ đông thiếu dấu nặng thôi mà:v