Đề thi giữa kì 2 GDCD 11 (có đáp án - Đề 1)

  • 6094 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Duy An

T

2 năm trước

Trương Triệu Vỹ

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Khánh Duy
22:58 - 05/04/2022

sai nhiều quá sửa lại đi