Đề thi Học kì 1 GDCD 11 (có đáp án - Đề 1)

  • 6926 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lần nhau để xác định

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người bán?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Thông tin của thị trường giúp người mua

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động cao hơn là một trong các nội dung của

Xem đáp án

Đáp án A


4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

馮氏金娴

3 năm trước

Huyen Ngo

3 năm trước

Giang Bùi Đức

lắm câu bị lỗi đáp án

3 năm trước

Nguyễn Duy Khang

rất hay
N

2 năm trước

NGUYỄN MINH KHANG

T

2 năm trước

Tra My Nguyen

Bình luận


Bình luận