Đề thi Học kì 2 GDCD 11 (có đáp án - Đề 1)

  • 5340 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Việt Nam tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới là nội dung của

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Việt Nam không là thành viên của tổ chức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

WTO là tên viết tắt của tổ chức nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

3 tuần trước

Kim Tuyền

3

2 tuần trước

35. Văn Trọng

Bình luận


Bình luận

Như Ý LT
11:41 - 14/05/2021

câu 35 Đáp án A

Ánh
05:34 - 21/04/2022

câu 3 đáp án A

Ánh
05:43 - 21/04/2022

Câu 31 đáp án D

Ánh
05:45 - 21/04/2022

Câu 35 đáp án A

Ánh
05:45 - 21/04/2022

Câu 35 đáp án A

Ánh
05:45 - 21/04/2022

Câu 35 đáp án A

Vũ Hoàng Diệu Linh
09:23 - 20/05/2022

câu 36 phải là D chứ