Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung về phép cộng và phép trừ hai số thập phân có đáp án

 • 1473 lượt thi

 • 20 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 1:

850, 79- 134, 42 Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ. (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có:

850, 79- 134, 42 Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ. (ảnh 2)

Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt từ trái qua phải là: 7 ; 1 ; 6 ; 3 ; 7


Câu 2:

315, 48- 56, 37 Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có:

315, 48- 56, 37 Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên (ảnh 2)

Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt từ trái qua phải là: 2 ; 5 ; 9 ; , ; 1 ; 1


Câu 3:

441, 52- 36, 43 Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có:

441, 52- 36, 43 Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ (ảnh 2)

Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt từ trái qua phải là: 4 ; 0 ; 5 ; , ; ; 0 ; 9


Câu 4:

Tìm y, biết:

579,21  +  y  =  875,76

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

579,21  +  y  =  875,76

                 y  =  875,76  -  579,21

                 y  =      296,55

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y  =  296,55


Câu 5:

Tìm y, biết:

y  -  7,2  =  52,6

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

y  -  7,2  =  52,6

y            =  52,6  +  7,2

y            =      59,8

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y  =  59,8


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận