Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung 2 có đáp án

  • 1071 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

92750 + 37812 = ...............

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: từ phải sang trái, hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục, hàng trăm cộng hàng trăm, hàng nghìn cộng hàng nghìn và hàng chục nghìn cộng hàng chục nghìn.

Nên:

+9275037812130562

Vậy số cần điền là: 130562.


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

78927 + 120143 = ...............

Xem đáp án

Ta có:

+ Đặt tính thẳng hàng

+ Tính: từ phải sang trái, hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục, hàng trăm cộng hàng trăm, hàng nghìn cộng hàng nghìn và hàng chục nghìn cộng hàng chục nghìn.

Nên:

+   78927120143    199070

Vậy số cần điền là: 199070.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận