Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Bảng đơn vị đo thời gian có đáp án

  • 1705 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

1 thế kỉ bằng bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Đáp án: B. 100 năm


Câu 2:

Một năm có bao nhiêu tháng?

Xem đáp án

Đáp án: C. 12 tháng


Câu 3:

1 năm thường có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án: D. 365 ngày


Câu 4:

1 năm nhuận có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án: A. 366 ngày


Câu 5:

1 tuần lễ có mấy ngày?

Xem đáp án

Đáp án: B. 7 ngày


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận