Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Chia một số thập phân cho một số thập phân có đáp án

  • 1774 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên


Câu 3:

Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một chữ số


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận