Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Chia một số thập phân cho một số thập phân có đáp án

  • 196 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một chữ số


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận