Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân có đáp án

  • 1875 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phần nguyên của số thập phân gồm:

Xem đáp án

Đáp án: B. hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,...


Câu 2:

Phần thập phân của số thập phân gồm:

Xem đáp án

Đáp án: A. hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,...


Câu 3:

Mỗi đơn vị của một hàng bằng bao nhiêu đơn vị của hàng thấp hơn liền sau?

Xem đáp án

Đáp án: C. 10 đơn vị


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận