Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương có đáp án

  • 1999 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình hộp chữ nhật có tất cả bao nhiêu mặt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C. 6 mặt


Câu 2:

Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh và bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B. 8 đỉnh và 12 cạnh.


Câu 5:

Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau thì được gọi là hình gì?

Xem đáp án

Đáp án: A. Hình lập phương


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận