Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Hỗn số có đáp án

  • 251 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Hỗn số gồm mấy phần?

Xem đáp án

Đáp án: B. 2 phần


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Hỗn số là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A. Hỗn số là sự biểu diễn ngắn gọn tổng của một số tự nhiên và một phân số nhỏ hơn 1.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Khi đọc hỗn số ta đọc thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. Đọc phần nguyên kèm theo từ "và" , rồi đọc phần phân số hoặc cũng có thể không đọc từ "và" nhưng ngắt hơi rồi đọc phần phân số


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Khi viết hỗn số ta viết thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. Viết phần nguyên trước rồi viết phần phân số


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận