Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Nhân số đo thời gian với một số có đáp án

  • 1709 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 5:

Khi thực hiện phép nhân số đo thời gian, nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn .     


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận