Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Phép nhân và phép chia hai phân số có đáp án

  • 2003 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 

Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D. Lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số.


Câu 2:

Có mấy tính chất cơ bản của phép nhân phân số?

Xem đáp án

Đáp án: D. 4 tính chất.


Câu 3:

 

Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C. tích không thay đổi.


Câu 4:

"Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với tích của hai phân số còn lại."

Phát biểu trên thuộc tính chất nào của phép nhân phân số?

Xem đáp án

Đáp án: B. Tính chất kết hợp.


Câu 5:

"Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả đó lại với nhau."

Phát biểu trên thuộc tính chất nào của phép nhân phân số?

Xem đáp án

Đáp án: D. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Lê Phan Bình An

Bình luận


Bình luận

nguyễn
20:43 - 03/08/2022

hio