Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Quãng đường có đáp án

  • 1675 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Muốn tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. ta lấy vận tốc nhân với thời gian


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận