Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Thời gian có đáp án

  • 396 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Thời gian cần tìm là:

208 : 40 = 5,2 (giờ)

Đáp số: 5,2 giờ


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Thời gian cần tìm là:
30,5 : 10 = 3,05 (giờ)
Đáp số: 3,05 giờ


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Thời gian cần tìm là:

285 : 71,25 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Thời gian cần tìm là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận