Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 1 có đáp án

  • 1194 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phân số nào chỉ phần không tô đậm trong hình sau:
Phân số nào chỉ phần không tô đậm trong hình sau: (ảnh 1)

Xem đáp án
Có tất cả 13 phần, trong đó có 6 phần không tô đậm nên phân số chỉ phần không tô đậm là .613
Chọn C.

Câu 2:

Phân số nào sau đây lớn hơn 1?

Xem đáp án
Phân số lớn hơn 1 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số.
Chọn C.

Câu 3:

Phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 5 và tử số bé hơn mẫu số 1 đơn vị là:

Xem đáp án
Vì 5 = 4 + 1 = 3 + 2 nên ta có thể lập được các phân số 41;  14;  23;  32.
Chọn C.

Câu 4:

Phân số37 bằng phân số nào dưới đây?

Xem đáp án
Ta có:
921=9:321:3=37
Chọn A.

Câu 5:

Phân số bé nhất trong các phân số34;45;12;55 là:

Xem đáp án
Quy đồng các phân số trên, ta được:
34=1520;45=1620;12=1020;55=2020
1020<1520<1620<2020 nên phân số bé nhất là12 .
Chọn C.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyễn khánh huyền
07:47 - 23/07/2023

câu 5 nlaf gì zậy