Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 10 có đáp án

  • 940 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 34,465 + 23,15 là:
 

Xem đáp án
34,465 + 23,15 = 57,615
Chọn C.

Câu 2:

Kết quả của phép tính 3,45 + 23,215 + 1,67 là:
 

Xem đáp án
3,45 + 23,215 + 1,67 = 28,335
Chọn A.

Câu 3:

8,84 + 2,39 ….. 8,32 + 2,87. Dấu so sánh thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 

Xem đáp án
8,84 + 2,39 = 11,23
8,32 + 2,87 = 11,19
Vì 11,23 > 11,29 nên 8,84 + 2,39 > 8,32 + 2,87.
Chọn A.

Câu 4:

Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 4,2cm; 5,45cm; 5,55cm. Chu vi của tam giác đó là:
 

Xem đáp án
Chu vi của tam giác đó là:
4,2 + 5,45 + 5,55 = 15,2 (cm)
Chọn D.

Câu 5:

Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất đựng 18,6 lít dầu. Thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 2,23 lít dầu. Vậy thùng thứ hai đựng:
 

Xem đáp án
Thùng thứ hai đựng số lít dầu là:
18,6 + 2,23 = 20,83 (lít)
Chọn B.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận