Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 12 có đáp án

  • 695 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép tính 35,45 – 23,32 có kết quả là:
 

Xem đáp án
35,45 – 23,32 = 12,13
Chọn C.

Câu 2:

Giá trị của biểu thức 4121,2535 là:
 

Xem đáp án
4121,2535=4,51,250,6=2,65
Chọn C.

Câu 3:

Kết quả của phép tính 48,75 – 8,75 – 3,2 – 1,5 là:
 

Xem đáp án
48,75 – 8,75 – 3,2 – 1,5 = 40 – 3,2 – 1,5 = 36,8 – 1,5 = 35,3
Chọn D.

Câu 4:

Một con gà nặng 2,5kg. Vậy 5 con gà nặng:
 

Xem đáp án
Cân nặng của 5 con gà là:
2,5 × 5 = 12,5 (kg)
Chọn A.

Câu 5:

Trung bình cộng của ba số là 15. Số thứ nhất là 12,5. Số thứ hai là 9,3. Vậy số thứ ba là:
 

Xem đáp án
Tổng ba số là:
15 × 3 = 45
Số thứ ba là:
45 – 12,5 – 9,3 = 23,2
Chọn B.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận