Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 13 có đáp án

  • 870 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 3,245 × 100 là:

Xem đáp án
3,245 × 100 = 324,5
Chọn B

Câu 2:

 0,575km = ….. m. Số cần điền vào chỗ chấm là:
 

Xem đáp án
0,575km = 575m
Số cần điền vào chỗ chấm là 575.
Chọn C

Câu 3:

Kết quả của phép tính 23,76 × 0,001 là:
 

Xem đáp án
23,76 × 0,001 = 0,02376
Chọn A

Câu 5:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 12,5m và chiều rộng là 7,8m. Diện tích mảnh vườn đó là:
 

Xem đáp án
Diện tích mảnh vườn đó là:
12,5 × 7,8 = 97,5 (m2)
Chọn A

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

An Tí
21:55 - 28/11/2022

câu cuối sai r :((