Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 14 có đáp án

  • 779 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép chia 23 : 13 = 1,76 có số dư là:
 

Xem đáp án
23 : 13 = 1,76 (dư 0,12)
Chọn C

Câu 2:

Kết quả của phép chia 7 : 4,3 là:
 

Xem đáp án
7 : 4,3 = 1,62 (dư 0,034)
Chọn D

Câu 3:

Kết quả của phép tính 48,3 : 1,5 là:
 

Xem đáp án
48,3 : 1,5 = 32,2
Chọn A

Câu 4:

Một phép chia có số chia là 3,5; thương là 13,71 và số dư là 0,015. Vậy số bị chia là:
 

Xem đáp án
Số bị chia là:
3,5 × 13,71 + 0,015 = 48
Chọn C

Câu 5:

May 4 áo sơ mi cần 7m vải. Vậy may 9 áo sơ mi như thế thì cần số mét vải là:
 

Xem đáp án
May một cái áo cần số mét vải là:
7 : 4 = 1,75 (m)
May 9 cái áo cần số mét vải là:
1,75 × 9 = 15,75 (m)
Chọn B

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận