Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 23 có đáp án

  • 820 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

3,2m3 = … dm3. Cần điền vào dấu ba chấm là:

Xem đáp án

Đổi: 3,2m3 = 3200dm3

Chọn C.


Câu 2:

34dm3=...cm3. Số cần điền vào dấu ba chấm là:

Xem đáp án

Đổi: 34dm3=750cm3

Chọn C.


Câu 3:

Đổi: 2dm330cm3=...cm3. Số cần điền vào dấu ba chấm là:

Xem đáp án

Đổi: 2dm330cm3=2000cm3+30cm3=2030cm3.

Chọn A.


Câu 4:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5,2cm; chiều rộng 4cm và chiều cao 5,5cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

5,2×4×5,5=114,4cm3

Chọn C.


Câu 5:

Một hình lập phương có cạnh 3,2dm thì thể tích của hình lập phương đó là:

Xem đáp án

Thể tích của hình lập phương là:

3,2×3,2×3,2=32,768dm3

Chọn D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận