Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 27 có đáp án

  • 1126 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Một người đi xe đạp quãng đường 60km với vận tốc 12km/giờ. Thời gian người đó đi hết quãng đường là:

Xem đáp án

Thời gian người đó đi hết quãng đường là:

60 : 12 = 5 (giờ)

Chọn B.


Câu 2:

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ trong thời gian 3 giờ 15 phút. Quãng đường AB dài là:

Xem đáp án

Đổi: 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

Quãng đường AB dài là:

40 × 3,25 = 130 (km)

Chọn A.


Câu 4:

Một ô tô khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 15 phút. Biết ô tô đi với vận tốc 60 km/giờ. Độ dài quãng đường AB là:

Xem đáp án

Đổi: 9 giờ 15 phút = 9,25 giờ

8 giờ 30 phút = 8,5 giờ

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

9,25 – 8,5 = 0,75 (giờ)

Độ dài quãng đường AB là:

60 × 0,75 = 45 (km)

Chọn A.


Câu 5:

Bình đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/giờ. Bình đến trường đúng 7 giờ 35 phút sáng. Hỏi Bình đi học từ nhà lúc mấy giờ? Biết quãng đường từ nhà Bình đến trường dài 6km.

Xem đáp án

Thời gian Bình đi từ nhà đến trường là:

 6 : 12 = 0,5 (giờ)

Đổi: 0,5 giờ = 30 phút

Bình đi học từ nhà lúc:

7 giờ 35 phút – 30 phút = 7 giờ 5 phút

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận