Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 30 có đáp án

  • 957 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đơn vị đo diện tích là:

Xem đáp án

Đơn vị đo diện tích là mét vuông.

Chọn B.


Câu 2:

Đơn vị đo thời gian là:

Xem đáp án

Đơn vị đo thời gian là giờ.

Chọn B.


Câu 3:

“4m3 35dm3 = … m3”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

4m3 35dm3 = 4m3 + 0,035m3 = 4,035m3

Chọn C.


Câu 4:

“2 giờ 15 phút = … giờ”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2 giờ + 0,25 giờ = 2,25 giờ

Chọn B.


Câu 5:

Một xe máy đi hết quãng đường AB với vận tốc 36km/giờ thì hết thời gian là 1 giờ 30 phút. Nếu ô tô đi quãng đường đó với vận tốc 45 km/giờ thì hết bao lâu?

Xem đáp án

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Độ dài quãng đường AB là:

36 × 1,5 = 54 (km)

Nếu ô tô đi quãng đường đó với vận tốc 45 km/giờ thì hết thời gian là:

54 : 45 = 1,2 (giờ)

Đổi 1,2 giờ = 1 giờ 12 phút

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận