Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 31 có đáp án

  • 661 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Giá trị của biểu thức 13,5 : 2 – 2,24 là:

Xem đáp án

13,5 : 2 – 2,24 = 6,75 – 2,24 = 4,51

Chọn B.


Câu 2:

Giá trị của biểu thức 5232×25  là:

Xem đáp án

5232×25=5235=1910

Chọn A.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 82,3 : 0,01 là:

Xem đáp án

82,3 : 0,01 = 82,3 × 100 = 8230

Chọn C.

Câu 4:

An đi học từ nhà đến trường mất 15 phút. Hôm nay An bắt đầu đi học từ nhà lúc 6 giờ 30 phút. Hỏi An đến trường lúc mấy giờ?

Xem đáp án

An đến trường lúc:

6 giờ 30 phút + 15 phút = 6 giờ 45 phút

Chọn A.


Câu 5:

Một ô tô đi trên quãng đường AB với vận tốc 50 km/giờ thì hết 1 giờ 36 phút. Độ dài quãng đường AB là:

Xem đáp án

Đổi 1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Độ dài quãng đường AB là:

50 × 1,6 = 80 (km)

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận