Trắc nghiệm bài tập Toàn 5 tuần 32 có đáp án

  • 993 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

7 giờ 30 phút + 2 giờ 45 phút = ?. Kết quả của phép tính là:

Xem đáp án

7 giờ 30 phút + 2 giờ 45 phút

= 9 giờ 75 phút = 10 giờ 15 phút

Chọn C.


Câu 2:

8 phút 32 giây × 2 = ?. Kết quả của phép tính là:

Xem đáp án

8 phút 32 giây × 2

= 16 phút 64 giây = 17 phút 4 giây

Chọn B.


Câu 3:

Hương làm 4 bông hoa mất 12 phút 44 giây. Hỏi làm một bông hoa Hương mất bao nhiêu thời gian?

Xem đáp án

Một bông hoa Hương trong thời gian là:

12 phút 44 giây : 4 = 3 phút 11 giây

Chọn B.


Câu 4:

Một hình tròn có đường kính 7cm thì chu vi của hình tròn đó là:

Xem đáp án

Chu vi của hình tròn đó là:

7 × 3,14 = 21,98 (cm)

Chọn D.


Câu 5:

Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 3,5dm và chiều cao tương ứng là 40cm. Diện tích của tam giác là:

Xem đáp án

Đổi 40cm = 4dm

Diện tích của tam giác là:

3,5×42=7dm2

Chọn A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đặng An Phúc

Bình luận


Bình luận