Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Vận tốc có đáp án

  • 2128 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Đơn vị của vận tốc là:

Xem đáp án

Đáp án: c. km/giờ; km/phút; m/phút; m/giây; …


Câu 3:

Muốn tính vận tốc ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: C. Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Muốn tìm vận tốc khi biết quãng đường, thời gian xuất phát, thời gian đến, thời gian nghỉ (nếu có) ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: d. Trước hết ta tìm thời gian đi (bằng thời gian đến trừ đi thời gian khởi hành trừ đi thời gian nghỉ (nếu có). Sau đó tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận