Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân có đáp án

  • 776 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Các đơn vị đo độ dài được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Xem đáp án

Đáp án: B. mm, cm, dm, m, dam, hm, km


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận