Trắc nghiệm Chia một số thập phân cho một số thập phân có đáp án (Nhận biết)

  • 159 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn chia một số thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Vậy phát biểu đã cho là sai.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống (kết quả viết gọn nhất): 34,5 : 0,3 = ...

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt tính và thực hiện phép tính ta có:

Vậy 34,5 : 0,3 = 115

Đáp án đúng điền vào ô trống là 115.


Câu 3:

Tính: 23,2 : 1,45

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt tính và thực hiện phép tính ta có:

Vậy 23,2 : 1,45 = 16


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Muốn chia một số thập phân cho 0,1 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một chữ số.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Muốn chia một số thập phân cho 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải bao nhiêu chữ số?

Xem đáp án

Đáp án C

Muốn chia một số thập phân cho 0,001 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải ba chữ số.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận